Rejestracja - Forum ETICS 2017

Rejestracja - ETICS Forum 2017

Cennik:
* 300 PLN + VAT  - przy wpłacie do 30 sierpnia
* 300 PLN - po tym terminie

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • udział w konferencji w dniu 05.10.2017
  • lunch oraz poczęstunki kawowe
  • zwiedzanie muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
  • dostęp do materiałów ze spotkania oraz dokumentacji zdjęciowej

Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto:

JGKG Justyna Kozińska-Górecka

ul. Sochaczewska 115, 05-870 Błonie
Citi Handlowy
numer konta 76 1030 0019 0109 8530 0031 5751
z dopiskiem: ETICS 2017 + imię i nazwisko uczestnika, nazwa firmy

Potwierdzeniem rejestracji jest otrzymanie od Organizatora wiadomości e-mail zawierającej dane do przelewu za udział w konferencji. Przesłanie potwierdzenia przez Organizatora nie stanowi o przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa.

Przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa następuje z datą odnotowania (uznanie rachunku) wpłaty dokonanej przez Zamawiającego na koncie bankowym Organizatora.

W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 15 sierpnia Organizator pobierze opłatę w następujących wysokościach:

50% ceny za udział w konferencji w przypadku rezygnacji do 15 sierpnia 2017
100% ceny za udział w konferencji w przypadku rezygnacji po dniu 15 sierpnia 2017

W przypadku konieczności rezygnacji, bilet można przepisać na innego reprezentanta firmy. W powyższym przypadku należy się skontaktować z biurem SSO: m.wrona@systemyocieplen.pl

W razie wystąpienia problemów z rejestracją, prosimy o kontakt pod nr. telefonu: +48 602 661 335

In case of any problems with registration, please contact number +48 602 661 335